Kees Mehagnoul

Partner

“Wat mij nog elke dag boeit in mijn werk, is het bijdragen aan een verbetering van het functioneren van mensen en het wegwerken van eventuele obstakels in de samenwerking. Naast interventies in (bijna) conflictsituaties blijkt coaching een effectief middel om dit doel te bereiken. Daarbij ga ik confronterend, zorgvuldig en respectvol te werk. Vaak worden problemen in de samenwerkingsrelatie heel voorzichtig benaderd omdat men bang is voor escalatie en elkaar tenslotte nog nodig heeft. Maar door de confrontatie te vermijden, groeit de irritatie juist en na verloop van tijd krijgt de emotie de overhand en kan men elkaar niet meer luchten of zien.”

“Bij het zoeken naar oplossingen voor dergelijke situaties maak ik graag gebruik van metaforen. Zo gebruik ik twee Chinese ballen om de samenwerkingsrelatie tussen werkgever en werknemer uit te beelden. Als beide voldoende bewegingsruimte krijgen, kan een uitgebalanceerde relatie ontstaan. Werkgever en werknemer moeten oog hebben voor elkaar, maar elkaar ook de ruimte kunnen geven.”

“Voorzichtigheid leidt vaak tot onduidelijkheid, zorgvuldigheid niet. Maak dus respectvol, zorgvuldig en tijdig iemands gedrag bespreekbaar, in plaats van een oordeel te vellen over de persoon. Op die manier voorkom je juist conflicten. Daarmee win je tijd en bovendien voelt iedereen zich gerespecteerd en er daardoor uiteindelijk een stuk beter bij.”

Vrije tijd besteed ik aan mijn gezin. Koken is de laatste jaren in toenemende mate mijn hobby geworden. Inmiddels kook ik dagelijks, waarbij ik met name het vegetarisch koken meer ben gaan waarderen.

Kees Mehagnoul