Reinard Teule

Partner

“Ik ondersteun organisaties bij hun ontwikkeling en bij het realiseren van groei, door mensen te helpen hun veranderkracht te vergroten. Het is mijn passie om verandervermogen als organisatievraagstuk te verbinden met de veranderkracht van mensen in hun dagelijks werk.

Op organisatieniveau hanteer ik een integrale aanpak: op gang brengen en houden van lerende processen, extern en intern, aangedreven door scherp ondernemerschap:

  • Extern leren: sterk profileren van toegevoegde waarde leidt tot (commercieel) resultaat. Goed toetsen ervan leidt tot feedback. En dat vormt een bron voor innovatie en nieuwe inzichten;
  • Intern leren: de cyclus van managen – doen – reflecteren – bijsturen. Gericht op het bereiken van resultaten. En tegelijkertijd gericht op ideeën voor verbetering en vernieuwing;
  • Ondernemerschap als motor. Oppikken van signalen, maken van keuzes, nemen van besluiten en het creëren van focus op de realisatie van de keuzes.

Het is mooi om te zien dat de aanpak leidt tot perspectief, tot doorbreken van blokkades, tot groei en tot grip.

De essentie ligt voor mij in het optrekken met ondernemer/bestuurder, leidinggevenden en professionals. Betrokken, vaak intensief en voor langere tijd. Onder het motto ‘leren = veranderen van gedrag’ concretiseren we samen de strategische ambities tot zichtbaar nieuw gedrag. We zetten de veranderingen stap voor stap ‘op de vloer’.

Juist die vertaling naar de dagelijkse praktijk maakt het verschil. Het is mijn rol om mee te sturen op resultaat, te coachen op gedrag, nieuwe vaardigheden te helpen ontwikkelen, de ruimte te zoeken in de overtuigingen en bij te dragen aan het vertrouwen van mensen dat ze het kunnen. Ik geniet ervan om te zien hoe de veranderkracht van mensen leidt tot het succes van organisaties.”