Uitgaan van mogelijkheden

van mensen

Coaching

Theseus gaat uit van de mogelijkheden van mensen. We spreken mensen aan op hun persoonlijke kracht en stimuleren om zelf verantwoordelijkheid te nemen voor resultaten, gedrag, vaardigheden en overtuigingen. Ontwikkelen betekent voor ons dat we vraagstukken overzichtelijk maken, impasses doorbreken en ondersteunen bij het loslaten van belemmeringen, zoals angst, negativiteit en slachtoffergedrag. We helpen bij het ontwikkelen van nieuw gedrag.

We bieden leidinggevenden de mogelijkheid om afstand te nemen van de dagelijkse hectiek en de grote lijnen te zien. We helpen de eigen manier van werken tegen het licht te houden, ervaringen te onderzoeken, patronen te herkennen en te reflecteren op dilemma's en de mate waarin beoogde resultaten bereikt worden. We helpen een eigen stijl van leidinggeven te ontwikkelen, de relatie met anderen effectief te regisseren, persoonlijke visie helder uit te dragen en zo de eigen invloed te vergroten.