Met oog voor resultaat

op korte en lange termijn

Interim management

Soms heeft een organisatie behoefte aan een manager die tijdelijk een rol vervult. Voor het doorvoeren van een herstructurering of afslanking of het ontwikkelen en uitvoeren van een nieuwe strategie. Of om een periode van ziekte of vertrek te overbruggen.

Theseus voert interim management, met focus op de operationele kant van organisaties en het (opnieuw) inrichten van werkprocessen. Met oog  voor resultaat op de korte en lange termijn, concrete uitvoering van taken, realisatie van de planning en inbedding in de organisatie. Praktisch en oplossingsgericht.