Betrokken bij ondernemers

klankbord en spiegel

Ondernemerschap

Theseus Partners ondersteunt ondernemers. We zijn een betrokken klankbord en spiegel. Zowel van ervaren ondernemers als van nieuwe ondernemers, bijvoorbeeld na een overname of bedrijfsopvolging.

Theseus helpt ondernemers in de volle breedte. Met oog voor het bedrijf, haar mensen en klanten, maar zeker ook met oog voor de ondernemer zelf. We ondersteunen bij het vormgeven van de ondernemersrol, bij het verdelen van de aandacht, bij het houden van overzicht en het realiseren van ambities. Theseus stelt zich daarbij ondernemend op: we begeleiden in goede en slechte tijden, vertalen strategische discussies naar praktische resultaten en zijn aanspreekbaar op de resultaten van ons advies.

Opdrachtgevers van Theseus Partners blijven ‘baas in eigen brein’. We geloven niet in het opdringen van adviezen en praten onze opdrachtgevers evenmin naar de mond. We voeren graag stevige discussies, want waar wrijving is ontstaat warmte en glans. En een open en constructieve samenwerkingsrelatie is de beste garantie voor succes op de lange termijn. Wij zijn er trots op dat veruit de meeste van onze samenwerkingsrelaties een langdurig betrokken karakter hebben.