Leren is veranderen

van gedrag

Communicatie-, management- en verkoopontwikkeling

Theseus bouwt en verzorgt ontwikkelprogramma's voor leidinggevenden en voor adviserende en commerciële professionals. Programma's met workshops, trainingen en coaching 'on the job' - altijd maatwerk, altijd afgestemd op de organisatie en haar visie en doelen.

Theseus leidt mensen op in samenwerking met de leidinggevenden. In een veilige trainingsomgeving wordt actief geoefend en kennis en inzicht opgedaan, terwijl de dagelijkse coaching door de leidinggevende zorgt voor directe toepassing en inbedding in de praktijk. Een aanpak die haar vruchten afwerpt.

Typische onderwerpen: communiceren, effectief beïnvloeden, verkopen, leiding geven, managen van afdelingen, projecten en processen, lerend organiseren en verbeteren, veranderen van gedrag.